Bouwkundige informatie

Villa Eikhold te Heerlen is  gebouwd in 1913 naar een ontwerp van architect Philip Warners jr. uit Amsterdam in opdracht van de heer J. Koster. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch met invloed Eclecticisme. Aan de achtergevel werd omstreeks 1984 een beddenhuis gerealiseerd. Dit gebouw is uitgesloten van bescherming. Het dak was oorspronkelijk voorzien van twee nokschoorstenen. Deze zijn inmiddels verdwenen.

Omschrijving: vrijstaande villa op een rechthoekige plattegrond. De villa telt twee bouwlagen onder een schilddak en enkele kleine zadeldaken. De daken zijn gedekt met leien. In frontgeveldakvlak een segmentboogvormige dakkapel. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen met metselwerk in kruisverband. Plint in blauwe baksteen, optrek in rode baksteen. Rechthoekige houten vensters en deuren. Vensters deels met glas-in-lood en met hardstenen dorpels en aanzet- en sluitstenen. Symmetrische indeling

Frontgevel Alle gevelranden met bloktandversiering. Linker- en rechterdeel frontgevel vooruitspringend en met geblokte gevelranden. Beide geveldelen uitlopend in topgevels en afgedekt met een zadeldak met breed dakoverstek. In de eerste bouwlaag van de vooruitspringende geveldelen een driezijdige houten erker met plat dak. In de tweede bouwlaag van deze geveldelen een driedelig venster en in de topgevel een klein tweedelig venster. Hoofdentree in terugliggend middendeel frontgevel. Voordeur onder grote houten luifel rustend op vier houten kolommen. Houten kolommen met cannelures en kapitelen. Basement en toegangstrappen in baksteen. Op het platte dak van de luifel een balkon met houten leuning. Rechthoekige houten balkondeuren met zijlichten. Deur in een segmentboogvormige omlijsting van blokken hardsteen. Hardsteen deels voorzien van ornamenten. Deur met boven- en zijlichten in glas-in-lood. Aan weerszijden van de deur een rechthoekig venster.

Linker zijgevel iets vooruitspringend en uitlopend in een topgevel met zadeldak met breed dakoverstek. In de topgevel een driedelig venster. In de eerste bouwlaag van het middendeel linkerzijgevel een halfronde erker met plat dak met hierop een balkon met bakstenen balustrades. In deze balustrade vijf openingen met hierin smeedijzeren hekjes. Balkon gaat over in een loggia: toegang met twee houten kolommen met cannelures. Op deze kolommen een houten dwarsbalk. In de erker een rechthoekige houten deur met aan weerszijden twee hoge rechthoekige vensters. Deur en venster met bovenlichten met glas-in-lood. Aan de voorzijde van de erker een breed terras met baksteen balustrade met hierop enkele stenen bollen en een hardstenen afdekking. Terras loopt door naar achtergevel. In de balustrade kleine openingen. Terras met bakstenen toegangstrapje. In de gevelvlakken aan weerszijden van de erker in de eerste bouwlaag een tweedelig venster met bovenlichten en in de tweede bouwlaag een tweedelig venster.

Rechterdeel achtergevel uitlopend in een topgevel met hierin een tweedelig venster en afgedekt met een zadeldak. Terras van linkerzijgevel loopt door tot halverwege de achtergevel. In de eerste bouwlaag van rechterdeel achtergevel dubbele terrasdeuren met zij-en bovenlichten. Aan dit geveldeel een houten luifel met plat dak rustend op vier houten kolommen met cannelures en kapitelen. Houten kolommen op bakstenen basementen. In de twedde bouwlaag van dit geveldeel een driedelig venster. Aan midden- en linkerdeel achtergevel in de eerste bouwlaag een verbindingsgang van omstreeks 1984 naar het beddenhuis. In de tweede bouwlaag van middendeel achtergevel een brandtrap van omstreeks 1984. Dit geveldeel wordt afgesloten door een segmentboogvormig dakkapelachtig venster. Linkerdeel achtergevel uitlopend in een topgevel afgedekt met een zadeldak met dakoverstek. Asymmetrische indeling rechter zijgevel Middendeel rechterzijgevel uitlopend in een doorlopend geveldeel met twee vierdelige trappenhuisvensters en een segmentboogvormige afsluiting. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed