De Brug uit Zaltbommel en het Natuurvriendenhuis Eikhold uit Heerlen.

De Brug is een praktijkschool, die onderwijs verzorgt van leerlingen tot 18 jaar. Zo’n 14 jaar geleden las Sjaak, een van de begeleiders, een advertentie in de Toorts, waarin Eikhold vroeg om vrijwilligers. De school zat toen net in een omslagfase en men wilde met de leerlingen een soort werkweek organiseren, waarin leerlingen de kennis, die zij hadden opgedaan, in een totaal andere omgeving konden waar maken. Na enkele gesprekken over en weer werden de toenmalige Beheercommissie en de school het met elkaar eens over de organisatie en inhoud van de werkweek.

Het zijn 3.jaars leerlingen, 15-16 jaar, die al een beetje ervaring hebben, omdat ze 1 dagdeel in de week in de buurt al buiten de school ervaring hebben opgedaan. De werkweek op Eikhold dient verschillende doelen: Sociale vaardigheden versterken, omgaan met andere mensen, zelf verantwoordelijkheid nemen, goed voor jezelf zorgen. Een en ander wordt duidelijk gemaakt door de werkzaamheden, die de leerlingen verrichten. Die werkzaamheden bestaan uit: poetswerkzaamheden in huis, werken inde tuin, corvee en keukenwerkzaamheden. Een steeds wisselende groep werkt dan weer in, in huis of in de keuken. Elke leerling heeft een naambordje op tafel, maar die naambordjes worden telkens op een andere plaats gezet, zodat ze met iedereen in contact komen. Men overlegt wat men zal eten en het eten wordt vervolgens ingekocht bij de supermarkt in het Loon. Het is niet alleen maar werken en serieus zijn, maar de begeleiding trekt er met de leerlingen ook op uit. Bijv. het bezoek aan de bioscoop, zwemmen in Gulpen of men houdt zich thuis bezig met spelletjes, TV kijken of gewoon effe lekker niets moeten. Zo te zien hebben ze het prima naar hun zin.

De praktijkschool in Zaltbommel telt momenteel 114 leerlingen. Bij de ouders en inspectie krijgt ze het predikaat “Goed”. In grote lijnen verloopt het onderwijsproces als volgt:

In 2 jaar volgen alle leerlingen de basisfase. Jaar 3 en 4 worden besteed aan:”toeleiding naar een stageplaats”. In de laatste twee jaar wordt vooral gekeken waar de leerlingen goed in zijn en waar hun interesses liggen. Er komen bijv. 2 vakken naar voren,Horeca en Groen. Deze vakken gaan ze dan volgen. Dan zitten de leerlingen in de zogenaamde uitstroomfase. Veel leerlingen vinden een vaste stageplek bij bedrijven waar ze eerder één of 2 dagen per week stage hebben gelopen of ze vinden zelfs werk als ze de Brug vaarwel zeggen.

De leerlingen, die de school bezoeken hebben meestal op een of andere manier een leerachterstand en op de Brug probeert men het beste uit de leerling naar boven te halen. Een intensief, maar prachtig beroep voor leraren, die zich met deze doelgroep met hart en ziel bezig houden .We wensen Guyonne, Guus en Sjaak veel succes en tot volgend jaar

Wim Warmerdam.adviseur Beheercommissie NVH Eikhold.