Wildpark Gangelt

Een heus wildpark aan de rand van de grens met Duitsland

Voor Natuurvrienden is dit een fascinerende belevenis, reserveer en combineer uw overnachting met een wandeling door het Wildpark Gangelt. Het bosleerpad laat u kennis maken met bomen en dieren. Het Wildpark Gangelt biedt zijn bezoekers een representatieve keuze van Europese dieren in een natuurlijke omgeving.

Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden en wensen u bij een bezoek aan het Wildpark Gangelt aangename uren met veel fascinerende belevenissen!

1
Gewone scherpe hulst, Ilex Ilex aquifolium
2
Zwarte vlier Sambucus nigra
3
Sleedoorn, zwarte doorn Prunus spinosa
4
Sneeuwbal, Gelderse roos Viburnum opulus
5
Douglasspar Pseudotsuga menziesii
6
Arveden Pinus cembra
7
Bergden Pinus mugo
8
Zwarte den Pinus nigra
9
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna
10
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia
11
Blauwspar Picea pungens
12
Weymouthden Pinus Strobus
13
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus
14
Witte abeel Populus alba
15
Noorse esdoorn Acer platanoides
16
Hondsroos Rosa canina
17
Spaanse aak, veldesdoorn Acer campestre
18
Servische spar Picea omorika
19
Vogel Kirsche Prunus avium
20
Spar Picea rubens
21
Trosvlier Sambucus racemosa
22
Gewone vlier, Zwarte vlierbes Sambucus nigra
23
Ruwe berk, zilverberk Betula pendula
24
Haagbeuk, jukbeuk, steenbeuk Carpinus betulus
25
Gewone beuk Fagus sylvatica
26
Europese lariks Larix decidua
27
Veldesdoorn Acer campestre
28
Gewone hazelnoot Corylus avellana
29
Witte acacia, valse acacia Robinia pseudoacacia
30
Sporkehout, vuilboom Frangula alnus
31
Zomerlinde Tilia platyphyllos
32
Winterlinde Tilia cordata
33
Douglasspar Pseudotsuga menziesii
34
Ruwe birk, zilverberk Betula pendula
35
Meelbes Sorbus aria
36
Paardenkastanje Aesculus hippocastanum
37
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia
38
Rode els Alnus rubra
39
Gewone es Fraxinus excelsior
40
Kraakwilg Salix fragilis
41
Schietwilg Salix alba
42
Boswilg Salix caprea
43
Ruwe berk, Zilverberk Betula pendula
44
Zachte berk Betula pubescens, Betula tomentosa
45
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna
46
Taxus Taxus baccata
47
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum
48
Braambes Rubus sectio Rubus fructicosus
49
Framboos Rubus idaeus
50
Veldiep Ulmus minor
51
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia
52
Pijnboom Pinus sylvestris
53
Vogelkers Prunus padus
54
Zomereik Quercus robur
55
Wintereik Quercus petraea
56
Amerikaanse eik Quercus rubra